นิทานชาดกอดีตชาติ เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้

นิทานชาดกอดีตชาติ เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้

 

นิทานชาดก

นิทานชาดก เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้

 

นิทานชาดก

 

นิทานชาดกอดีตชาติ เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับประทานชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้ ผู้ไม่ประสงค์ในการปกครองแผ่นดิน เพราะไม่อยากทำบาปทำกรรม เป็นชาติที่ท่านทรงบำเพ็ญ เมตตาบารมี

 

นิทานชาดก วัดโคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี (Khok Lam Phan Mueang Lop Buri Loburi) บ้านนกเอี้ยงใหม่ ม.11 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ วัดศรีสุทธาวาส สถานที่ตั้งพรหมาสตร์ ต.พรหมมาสตร์ (Phrommat) อ.เมืองลพบุรี (Mueang Lop Buri) วัดอัมพวัน อยู่ จ.ลพบุรี (Loburi) บ้านโนนทัน ม.11 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์

 

นิทานชาดก วัดหินสามบ่อ อยู่ที่ จ.ลพบุรี (Loburi) อำเภอโคกเจริญ (Khok Charoen) ในเขต ตำบล (Nong Makha) หนองมะค่า วัดประชาสามัคคี เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ (Mueang Bua Chumphon Buri Surin) บ้านหนองจอก ม.11 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s